Služby v oboru stavebnictví

Projekční činnost

Zpracujeme studie, návrhy dispozičních řešení, projekty pro ohlášení či stavební povolení, prováděcí dokumentaci, jednoduché vizualizace objektů,... Zaměřujeme se na rekonstrukce i novostavby rodinných domů, menší bytové domy, chaty, garáže atd... Spolupracujeme se speciality v oborech Statika a dynamika, Tepelná technika, Požární bezpečnost staveb, Technické zařízení budov a další. 

Ceny sestavujeme vždy individuálně s ohledem na rozsah a složitost poptávané projektové dokumentace.

půdorys projektu RD pro stavební povolení, Berounsko
půdorys projektu RD pro stavební povolení, Berounsko
návrh nové dispozice stávajícího rodinného domu, Praha
návrh nové dispozice stávajícího rodinného domu, Praha
detail v rámci projektové dokumentace RD Trnová
detail v rámci projektové dokumentace RD Trnová
vizualizace historického průčelí fasády, Praha nábřeží
vizualizace historického průčelí fasády, Praha nábřeží

Stavební dozor ve výstavbě

Při výstavbě zajistíme Technický dozor investora /TDI/ TDS/, který dokáže zvýšit kvalitu provedení stavby a odhalit slabá místa projektové dokumentace. Nespoléháme se pouze na naše znalosti, ale používáme i techniku - termokameru, vlhkoměry stavebních materiálů a další.

Cenu sestavujeme po dohodě s investorem na základě četnosti prováděných kontrol na stavbě, orientační náklady na TDI v rámci výstavby běžného RD od 7tis/měsíc v závislosti na počtu kontrolních návštěv.


Poradenství

Pokud si nejste jisti před koupí domu, v jakém je technickém stavu, kolik Vás bude stát případná rekonstrukce, poptejte nás.... Přijedeme, prohlédneme, zkonzultujeme. Stejně tak nabízíme i poradenství v rámci výstavby Vašeho domu - nejste si jisti, že stavební firma dělá vše v pořádku? Nabízíme i jednorázové kontroly rozpracovaného stavebního díla.

Před koupí pozemku zase projdeme omezení v územním plánu, regulativy a ochranná pásma, právní stav dle katastru nemovitostí, inženýrské sítě, přístup a mnoho dalšího...

Ceny poradenství - stanovujeme individuálně dle časové náročnosti.

Termovizní měření

Zjistíme tepelné úniky budovy s vyhodnocením kritických míst a doporučením jejich sanace. Pracujeme s profesionální termokamerou Fluke doplněnou o další měřící přístroje - vlhkoměr vzduchu, teploměr Greisinger a další. Změříme úniky v bytě, rodinném domě i hale. O měření vypracujeme protokol dle ČSN EN 13187.

Cena se odvíjí od velikosti měřeného objektu, počtu snímků, orientační cena pro standartní rodinný dům (  min 8 snímků)  již od 2000Kč.

termovizní měření štítu haly v Nehvizdech
termovizní měření štítu haly v Nehvizdech
termovizní měření umístění snímané oblasti
termovizní měření umístění snímané oblasti

Znalecké posudky

Zpracováváme posudky oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady nemovitostí po celé ČR pro pozůstalostní řízení, převody nemovitostí, soudní spory, ...  Ceny se pohybují kolem 2 500Kč za pozemek a 5 000Kč za rodinný dům, ceny za velké celky (železniční stavby, haly a průmyslové stavby) sestavujeme individuálně dle rozsahu.